Uw rechten beschermen in alle talen

Een juridisch document moet uw rechten beschermen en waarborgen, ongeacht de taal waarin ze is opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een notariële akte bij de aankoop van een gloednieuw huis. Een dergelijk stuk moet met de nodige vakkennis, zorg, professionaliteit en vooral discretie vertaald worden.

Bij het vertalen van juridische documenten is juridische vakkennis, buiten de nodige taal- en vertaalvaardigheden, een absolute vereiste. Met uw juridische vertaling moet u echter ook in staat zijn om iedereen op uw rechten te wijzen.

Terminologie & stijl

Juridische teksten zitten barstensvol jargon. De specifieke terminologie onderscheidt zich door het gebruik van woorden die buiten de juridische context zelden of nooit gebruikt worden. Daarnaast zijn zinsconstructies in juridische teksten veelal complex. Een contract, een notariële akte of algemene voorwaarden kunnen zinnen bevatten die op zich een paragraaf van een halve bladzijde vormen, of zelfs meer. Het vervaardigen van juridische vertalingen is precisiewerk waarbij kennis van de juridische terminologie en een goed begrip van de zinsbouw dus zeer belangrijk zijn.

Kwaliteitsborging

Een juridische vertaling mag enkel vervaardigd worden door hoogopgeleide specialisten en dient, na de vertaling, gedubbelcheckt te worden door een tweede professionele vertaler die gespecialiseerd is in het vertalen van dergelijke documenten. Enkel op die manier krijg je een waterdichte juridische vertaling die uw rechten ook in andere talen beschermt.


Op March 10, 2013